INNE USŁUGI

Biuro tłumaczeń i wyszukiwania informacji specjalizuje się w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, uwierzytelnionych pieczęcią biura oraz, na życzenie klienta, notariusza.

Dodatkowo, oferujemy poniższe usługi:

Redagowanie – profesjonalna korekta stylu, poprawianie błędów gramatycznych oraz inne poprawianie, uwzględniając cel tekstu i życzenia zleceniodawcy;
Transkrypcja – przełożenie materiału dźwiękowego i wideo na tekst i tłumaczenie (według życzenia);
Organizacja kursów języków obcych na Litwie i za granicą;
• Konsultacje online o działalności produkcyjnej;
• Inne (skontaktuj się z nami)