USŁUGI

„Mowa narodu nie składa się jedynie z jej słów, ładnych i nieładnych, nie jest tylko słownikiem. Mowa narodu składa się ze wszystkiego, co nadaje jej słowom życia i mocy”. [Jonas Jablonskis]

Podstawowe usługi:

o Tłumaczenia pisemne;
o Tłumaczenia ustne;
o Uwierzytelnienie przetłumaczonych dokumentów:

Uwierzytelnienie biura – wszystkie przetłumaczone w naszym biurze dokumenty są uwierzytelniane pieczęcią biura;
Uwierzytelnienie notarialne (według życzenia) – notariusz uwierzytelnia podpis tłumacza na dokumentach, tłumaczenie których jest zszyte z oryginałem, notariusz również uwierzytelnia podpis tłumacza na dokumentach, tłumaczenie których jest zszyte z kopią uwierzytelnioną notariuszem.

Inne usługi:

o Redagowanie – profesjonalna korekta stylu, poprawianie błędów gramatycznych oraz inne, uwzględniając sens tekstu i życzenia zleceniodawcy;
o Transkrypcja – przełożenie materiału dźwiękowego i wideo na tekst i tłumaczenie (według życzenia);
o Organizacja kursów jeżyków obcych na Litwie i za granicą;
o Konsultacje online o działalności produkcyjnej;
o Inne (skontaktuj się z nami)